AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nghị quyết của Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ (4/1945) ở Việt Nam được triển khai trong thực tiễn qua sự kiện

  • A. Việt Nam giải phóng quân ra đời (15/5/1945).
  • B. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam thành lập (16/4/1945).
  • C. Đại hội quốc dân được triệu tập (16 – 17/8/1945).
  • D. “Quân lệnh số ” được ban bố (13/8/1945).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>