AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công cuộc chuẩn bị toàn diện cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam được hoàn thành trong

  • A. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ (từ ngày 15 đến ngày 20/4/1945).
  • B. cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945).
  • C. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (2/1943).
  • D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5/1941).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>