AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuận lợi mới của cách mạng Việt Nam sau chiến thắng Biên giới (1950) là

   

  • A. căn cứ địa Việt Bắc được bảo vệ.
  • B. được các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.
  • C. quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
  • D. tiêu hao được một bộ phận sinh lực địch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>