AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1913) ở Việt Nam trong bối cảnh

   

  • A. đã cơ bản hoàn thành quá trình bình định Việt Nam.
  • B. đang tiến hành quá trình xâm lược toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
  • C. đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam.
  • D. đã dập tắt được các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>