YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kì 1954 - 1975 là

  • A. đất nước bị chia cắt hoàn toàn thành hai miền.
  • B. tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau.
  • C. tiến hành chống chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ.
  • D. chịu tác động sâu sắc của chiến tranh lạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA