AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không đúng về tác động của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đối với phong trào giải phóng dân tộc?

  • A. Là một yếu tố dẫn tới sự ra đời của phong trào “Không liên kết”.
  • B. Quyết định xu hướng phát triển của các nước sau khi giành độc lập.
  • C. Để lại di chứng cho nhiều nước trong quá trình phát triển sau này.
  • D. Làm cho cuộc đấu tranh ở nhiều nước trở nên căng thẳng, phức tạp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>