AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng cộng sản Đông Dương được công nhận là phân bộ độc lập, trực thuộc Quốc tế cộng sản từ sau

  • A. hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (10/1930).
  • B. phong trào cách mạng 1930 - 1931.
  • C. hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (6/1 - 7/2/1930).
  • D. phong trào dân chủ 1936 - 1939.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>