AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo (10/1930) không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất vì lí do chủ yếu nào?

  • A. Nông dân là giai cấp đông đảo và bị bóc lột nặng nề nhất trong xã hội Việt Nam.
  • B. Công - nông là lực lượng đông đảo và quyết liệt nhất của cách mạng.
  • C. Phần lớn ruộng đất còn tập trung trong tay giai cấp địa chủ phong kiến.
  • D. Không xác định được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>