YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một trong những điểm giống nhau giữa phong trào Cần Vương (1885 - 1896) và khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) là

  • A. đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của chiếu Cần vương.
  • B. đều nổ ra khi thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam.
  • C. đều làm chậm quá trình hoàn thành xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.
    
  • D. đều bị chi phối bởi hệ tư tưởng phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 92484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA