AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa, các nước đang phát triển cần

  • A. giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc. 
  • B. cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”.
  • C. tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường.
  • D. gia tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>