AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức phát triển của bạo lực trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

  • A. có sự kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
  • B. giành chính quyền một cách nhanh gọn, ít đổ máu.
  • C. đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
  • D. kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>