AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng của chiến thắng Bình Giã (2/12/1964) ở Việt Nam là

  • A. chứng tỏ sự bất lực, yếu kém của Chính phủ và quân đội Hoa Kỳ.
  • B. mở đầu thời kì khủng hoảng triền miên của chính quyền Sài Gòn.
  • C. làm phá sản về cơ bản chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.
  • D. làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>