AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930) là

  • A. kết hợp phong trào yêu nước với phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác Lênin.
  • B. soạn thảo Cương lĩnh chính trị, giải quyết nhiệm vụ dân tộc và dân chủ của cách mạng.
  • C. tiến hành hội nghị thành lập Đảng ở nước ngoài.
  • D. giữ vai trò triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>