ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là lí do Đảng cộng sản Đông Dương chưa chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)?

  • A. Tầng lớp trung gian còn ảo tưởng vào Nhật.
  • B. Lực lượng của Nhật chưa hoàn toàn suy yếu.
  • C. Cơ sở Đảng ở các địa phương chưa sẵn sàng.
  • D. Lực lượng của Pháp ở Đông Dương còn mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE