YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hóa hơi 27,2 gam một este X thu được 4,48 lít khí ( đo ở đktc). Xà phòng hóa X bằng dung dịch NaOH ( vừa đủ) thu được hỗn hợp hai muối của natri.Công thức của este X là

  • A. CH3 –COO- C6H5.
  • B. C6H5 – COO – CH3.
  • C. C3H3 – COO – C4H5.
  • D. C4H5 – COO – C3H3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  neste = 0,2 mol => Meste =   \(\frac{{27,2}}{{0,2}} = 136\)

  X + NaOH  → 2 muối => X là este của phenol

  Do đó, X có dạng C6H5OOCR  => 121 + R = 136 => R = 15

  Vậy X là C6H5OOCCH3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON