YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hợp chất  hữu cơ X có thành phần C, H, O và chỉ chứa 1 nhóm chức trong phân tử. Đun nóng X với NaOH thì được X1 có thành phần C, H, O, Na và X2 có thành phần C, H, O. MX1 = 82%MX; X2 không tác dụng Na, không cho phản ứng tráng gương. Đốt 1 thể tích X2 thu được 3 thể tích CO2 cùng điều kiện. CTCT X là

  • A. HCOOCH=CH-CH3
  • B. CH3COOCH=CH-CH3
  • C. C2H5COOCH=CH2
  • D. CH3-COO-C(CH3)=CH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X1 chứa C, H, O, Na => X1 là muối của axit cacboxylic

  X2 chứa C, H, O không tráng gương và không phản ứng với Na

  => X2 là xeton

  Mà X2 chứa 3 C => X2 là CH3 - CO - CH3

  Gọi X : RCOOC(CH3)=CH2   => X1 là RCOONa

  Mà  \(\frac{{RCOONa}}{{RCOOC(C{H_3}) = C{H_2}}}\) = 82%  

  <=>   \(\frac{{R + 67}}{{R + 85}} = 0,82\)

  => R = 15

  Suy ra X là CH3COOC(CH3)=CH2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA