AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho este X (C8H8O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối đều có khối lượng phân tử lớn hơn 70 đvc. Công thức cấu tạo của X là

  • A. HCOO – C6H4 – CH3.
  • B. CH3COOC6H5.
  • C. C6H5COOCH3.
  • D. HCOOCH2C6H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Este + NaOH  thu được hỗn hợp muối

  => X là este của phenol => X có thể là C6H5OOCCH3 hoặc HCOO-C6H4-CH3

  Mà các muối tạo ra có PTK > 70

  => X là C6H5OOCCH3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>