YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Este X có công thức C9H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành 2 muối và nước . Nung nóng 1 trong 2 muối với vôi tôi xút thu được etilen. X là

  • A. phenyl axetat
  • B. phenyl propionat.
  • C. phenyl acrylat.
  • D. benzyl axetat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong 2 muối phải là natri acrylat   CH2 = CH - COONa

  CH2 = CH - COONa  + NaOH    CH2 = CH2   + Na2CO3

  => Este là C6H5OOCCH=CH2  (phenol acrylat)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON