YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít oxi (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số mol  = 2. Đun nóng 0,01 mol X với dd NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng. X không có chức ete, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và không khử được AgNO3/NH3 ngay cả khi đun nóng. Biết Mx < 140 đvC. Công thức cấu tạo của X là

  • A. HCOOC6H5
  • B. CH3COOC6H5
  • C. C2H5COOC6H5
  • D. C2H3COOC6H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt nCO2 = 2x mol → nH2O = x mol

  Bảo toàn khối lượng có: 1,7 + (2,52 : 22,4).32 = 44.2x + 18x → x = 0,05 mol

  nC = nCO2 = 0,1 mol; nH = 2nH2O = 0,1 mol

  mX = mC + mH + mO → nO = (1,7 - 0,1.12 - 0,1) : 16 = 0,025 mol 

  → C : H : O = 0,1 : 0,1 : 0,025 = 4 : 4 : 1

  → X : (C4H4O)n → 68n < 140 → n < 2,06 → n = 2

  → X là C8H8O2, có nNaOH : nX = 2 → X là este của phenol

  → Công thức cấu tạo của X thỏa mãn yêu cầu là CH3COOC6H5

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19315

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA