AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa este X đơn chức no chức thu được một chất hữu cơ Y chứa Na. Cô cạn, sau đó thêm vôi tôi xút vào rồi nung ở nhiệt độ cao được một rượu C và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn rượu này được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ về thể tích là 2/3. Công thức cấu tạo este đó là:

  • A.
  • B.
  • C. CH3CH2CH2COOCH3
  • D. Cả A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đốt rượu =>  \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \frac{2}{3}\) => Rượu là C2H5OH

  Khi nung Y với vôi tôi xút , nhóm -COONa bị thay bởi -H

  => Y là : +)  HO-CH2-CH2-COONa   => X là 

                +)  CH3-CH(OH)-COONa   => X là 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>