AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

  • A. CH2=CHCH2COOCH3.
  • B. CH3COOCH=CHCH3.
  • C. C2H5COOCH=CH2.
  • D. CH2=CHCOOC2H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nX \(\frac{{20}}{{100}}\) = 0,2 mol ; nNaOH = 0,3 mol

  => NaOH dư 0,1 mol

  Chất rắn = muối + NaOH dư  => muối = 23,2 - 0,1.40 = 19,2 g

  => M muối =  \(\frac{{19,2}}{{0,2}}\) = 96 (C2H5COONa)

  Mà X có PTK = 100 (C5H8O2) => X là C2H5COOCH=CH2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>