YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà  phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  d Este/O2 = 3,125 => M este = 3,125. 32 = 100 (C5H8O2)

  Xà phòng hóa X thu được andehit

  => X có thể là HCOOCH=CH-CH2-CH3 ; HCOOCH=C(CH3)-CH3;

                       CH3COOCH=CH-CH3 ; C2H5COOCH=CH2

  Có 4 CTCT thỏa mãn 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON