AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất hữu cơ X có công thức đơn giản là C4H4O tác dụng vừa dung dịch KOH nồng độ 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại là chất rắn Z có khối lượng là 23 gam. Công thức cấu tạo của X có thể là:

  • A. CH3COOC6H5
  • B. HCOOC6H4CH3
  • C. HCOOC6H4-C2H5
  • D. Cả A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựa vào đáp án => X chứa 2 oxi , tức C8H8O2

  mặt khác, ở cả 3 đáp án A, B, C tỉ lệ  phản ứng với KOH là 1:2

  Do đó, X phản ứng với KOH tỉ lệ 1:2  => X là este của phenol

  Gọi số mol X là x  => nKOH = 2x  => mKOH =   \(\frac{{56.2x}}{{0,11666}}\)

  BTKL  => mX + m dd KOH = m hơi + m rắn

  <=> 136x +  \(\frac{{56.2x}}{{0,11666}}\) = 86,6 + 23   => x = 0,1 mol

  Giả sử X là RCOOR'  (R' chứa C6H5-)  => Chất rắn là RCOOK và R'OK

  => 0,1.(R + 44 + 39 + R' + 16 + 39) = 23

  <=> R + R' = 92  

  <=> R = 15 (CH3-) ; R' = 77(C6H5-)

   hoặc R = 1 (H-) ; R' = 91 (CH3C6H4-)

  Vậy X là CH3COOC6H5 hoặc HCOOC6H4CH3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>