YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

  • A. CH3COOCH2C6H5
  • B. HCOOC6H4C2H5
  • C. C6H5COOC2H5    
  • D. C2H5COOC6H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo đề bài => X là este của phenol

  Vì cả 2 muối có PTK > 80 => Gốc axit nhỏ nhất là CH3COO-

  Suy ra, có 4 chất thỏa mãn: CH3COOC6H4CH3 (o-; m- ; p-) hoặc C2H5COOC6H5

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA