YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một hỗn hợp A  gồm 2 este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Xà phòng hoá hết 0,2 mol X, ta cần 0,3 lít dung dịch NaOH 1M thu được 3 muối (Có Mmuối >70).Tính khối lượng mỗi muối.

  • A. 8,2 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa
  • B. 4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa
  • C. 8,2 gam CH3COONa; 7,2 gam C6H5COONa; 5,8 gam C6H5ONa
  • D. 4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 17,4 gam C6H5ONa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các muối đều có M > 70  => X, Y là CH3COOC6H5 và C6H5COOCH3

  CH3COOC6H5  +  2NaOH    CH3COONa + C6H5ONa + C6H5COONa + H2O

  C6H5COOCH3   + NaOH      CH3COONa + C6H5ONa + C6H5COONa + H2O

  nA = 0,2 mol , nNaOH = 0,3 mol

  => nCH3COOC6H5 = 0,1mol => nC6H5COOCH3 = 0,1

  Do đó : CH3COONa = 0,1 mol  <=> 8,2 g

              C6H5ONa = 0,1 mol   <=> 11,6 g

             C6H5COONa = 0,1 mol   <=> 14,4 g

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19312

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA