AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy 0,8 gam một este X đơn chức được 1,76 gam CO2 và 0,576 gam H2O. Cho 5 gam X tác dụng với lượng NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng được 7 gam muối khan Y. Cho Y tác dụng với dung dịch axit loãng thu được Z không phân nhánh. Công thức cấu tạo của X là:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. CH2=CH-COOC2H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nCO2 = 0,04 ; nH2O = 0,032

  Bảo toàn khối lượng => mO = 0,8 - 0,04.12 - 0,032.2 = 0,256 g

  => nO = 0,016

  => C : H : O = 5 : 8 : 2 mà X đơn chức

  => X là C5H8O2

  Với 5g X => nX = 0,05 mol => nNaOH = 0,05 => mNaOH = 2g

  Mà m muối = mX + mNaOH (7 = 5 + 2)

  => X là este nội phân tử. Vì Z không phân nhánh

  X là: 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>