YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một este đơn chức, mạch hở có khối lượng là 12,9 gam tác dụng đủ với 150ml dung dịch KOH 1 M. Sau phản ứng thu một muối và anđehit. Công thức cấu tạo của este là:

  • A. HCOOCH=CH-CH3
  • B. CH3COOCH=CH2
  • C. C2H5COOCH=CH2
  • D. HCOOCH=CH-CH3 hoặc CH3COOCH=CH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Este + KOH   Muối + Andehit

  => Este có dạng RCOOCH=CH-R'

  \(\overline {{M_{este}}} = \frac{{12,9}}{{0,15}}\)= 86   => R + R' = 16

  <=> +) R = 1; R' = 15 <=> HCOOCH=CH-CH3

          +) R= 15; R' = 1    <=> CH3COOCH=CH2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA