AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có CTPT là C9H8O2. A và B đều cộng hợp Br2 theo tỉ lệ 1:1. A tác dụng với NaOH tạo 1 muối và 1 anđehit. B tác dụng với NaOH cho 2 muối và H2O. A, B có CTCT lần lượt là:

   

  • A. C6H5COOCH=CH2, CH2=CH-COOC6H5
  • B. CH2=CH-COOC6H5, C6H5COOCH=CH2
  • C. HCOOCH=CH-C6H5, C6H5COOCH=CH2
  • D. C6H5COOCH=CH2, HCOOCH=CH-C6H5         

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A, B lần lượt là: C6H5COOCH=CH2 ; CH2 = CH - COOC6H5

  C6H5COOCH=CH2  + NaOH  C6H5COONa + CH3CHO

    (A)                                          Muối             Andehit

  CH2=CH-COOC6H5   + 2NaOH    CH2=CH-COONa + C6H5ONa + H2O

       (B)                                                              2 muối              nước

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA