AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 4,48 gam hổn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là

  • A. 5,6 gam
  • B. 3,28 gam
  • C. 6,4 gam
  • D. 4,88 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CH3COOC2H5  + NaOH   CH3COONa + C2H5OH

  CH3COOC6H5 + NaOH  → CH3COONa + C6H5ONa  + H2O

  Ta có nCH3COOC2H5 = nCH3COOC6H5\(\frac{{4,48}}{{88 + 136}}\) = 0,02 mol

  Khi cô cạn X sẽ có 0,02 mol C2H5OH và 0,02 mol H2O bay ra

  BTKL => m chất rắn = 4,48 + 0,08.40 - 0,02.(46 + 18) = 6,4 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>