AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3  thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu tạo của X là:

  • A. CH3COOCH=CH2
  • B. HCOOCH=CH-CH3
  • C. HCOOCH2CH=CH2
  • D. HCOOC(CH3)=CH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 3 tình huống : chỉ Y tráng bạc; chỉ Z tráng bạc; cả Y và Z đều tráng bạc

  Với 2 TH đầu: => nX =  (1/2) nAg = 0,1  => MX = 43 (loại)

  Với TH 3: => n= (1/4)  nAg = 0,05   => M= 86 (C4H6O2)

  Vì cả Y và Z đều tráng bạc  => X là HCOOCH=CH-CH3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>