ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A tác dụng với xút cho một muối và một anđehit. B tác đụng với xút dư cho 2 muối và nước, các muối có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của natri axetat. Công thức cấu tạo của A và B có thể là:

  • A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5    
  • B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH
  • C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5         
  • D. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Độ bất bão hòa của A và B : k =   \(\frac{{9.2 + 2 - 8}}{2} = 6\)

  A, B đều cộng Br2 theo tỉ lệ 1: 1  => Chứa 1 liên kết pi C=C

  A + NaOH  → 1 muối + 1 andehit => A là C6H5 - COOCH=CH2

  B + NaOH  → 2 muối   =>  B là este của phenol

  Mà muối tạo thành lớn hơn CH3COONa => B là C6H5 - OOCCH=CH2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA