YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  X có công thức phân tử C3H4O2. Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu được 1 sản phẩm duy nhất. Xác định công thức cấu tạo của X ?

  • A. CH2=CH-COOH
  • B. HCOOCH=CH2
  • C.
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X + NaOH  → 1 sản phẩm duy nhất => X là este nội phân tử

  +   NaOH  →  CH3-CH(OH)-COONa

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19206

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA