AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi cho một este X thủy phân trong môi trường kiềm thu được một chất rắn Y và hơi rượu Z. Đem chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đun nóng thu được axit axetic. Còn đem oxi hóa rượu Z thu được anđehit T (T có khả năng tráng bạc theo tỷ lệ 1: 4). Vậy công thức cấu tạo của X là

  • A. CH3COOC2H5
  • B. HCOOC3H7
  • C. C2H5COOCH3.
  • D. CH3COOCH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X + kiềm   → Y + H2SO→ CH3COOH

  X + kiềm →  Z   Andehit →   4Ag => Z là CH3OH

  => X là CH3COOCH3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>