AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2,76 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước, phần chất rắn khan còn lại chứa hai muối của natri chiếm khối lượng 4,44 gam. Nung nóng hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, ta thu được 3,18 gam Na2CO3 2,464 lít khí CO2 (đktc) và 0,9 gam nước. Biết công thức đơn giản cũng là công thức phân tử. Công thức cấu tạo thu gọn của A là:

  • A. C6H5COOH
  • B. HCOOC6H5
  • C. HCOOC6H4OH
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nNa2CO3 = 0,03 mol ; nCO2= 0,11 mol ; nH2O = 0,05 mol

  A + NaOH   H2O  (1)

                        0,04 mol

  A + NaOH   hai muối natri + O2  Na2CO3 + CO2 + H2O  (2)

                            4,44 g

  Bảo toàn nguyên tố  => nNaOH = 0,06 mol

  BTKL: mA + mNaOH = mH2O + m muố

  => mH2O = 0,72 g  <=> nH2O = 0,04

  BTKL với phản ứng đốt muối natri:

              mmuối + mO2 = mNa2CO3 + mCO2 + mH2O

        => mO2 = 4,48 g  => nO2 = 0,14 mol

  Giả sử trong 2,76 g A có chứa x mol C , y mol H, z mol O

  Bảo toàn nguyên tố C  => x = nNa2CO3 + nCO2 = 0,14

  Bảo toàn nguyên tố H:  y + nNaOH = 2nH2O (1) + 2nH2O (2)

  => y = 2(0,04 + 0,05) - 0,06 = 0,12

  BTKL : 2,76 = mC + mH + mO   => z = 0,06

  => C : H : O = 7 : 6 : 3  => A là C7H6O3

  => nA = 0,02 mol  

  => Cứ 1 A + 3 NaOH   2H2O , tức A có este của phenol, và có thêm 1 nhóm -OH phenol

  => A là HCOOC6H4OH (o- , m- , p-)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>