AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất thơm X thuộc loại este có công thức phân tử C8H8O2. X không thể điều chế từ phản ứng của axit và ancol tương ứng và không tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là

  • A. C6H5COOCH3.
  • B. CH3COOC6H5
  • C. HCOOCH2C6H5.
  • D. HCOOC6H4CH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  X (C8H8O2) : - không điều chế từ axit và ancol tương ứng => Este của phenol

                      - Không tham gia tráng gương => không là este của HCOOH

  => X là CH3COOC6H5

  * Điều chế X : (CH3-CO)2O  + C6H5OH   CH3COOC6H5  + CH3COOH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>