YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa một este (X) đơn chức no bằng một lượng vừa đủ dd NaOH, chỉ thu được một sản phẩm duy nhất (Y) không có sản phẩm thứ hai dù là lượng nhỏ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, nung chất (Y) với vôi tôi xút thu được rượu (Z) và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn rượu (Z) thu được CO2 và hơi nước có tỉ lệ về thể tích lần lượt là 3 : 4. CTCT thu gọn của X có thể là:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xà phòng hóa este chỉ tạo một sản phẩm

  => X là este nội phân tử

  Nung muối Y => Thực hiện phản ứng vôi tôi xút, tạo ancol Z và Na2CO3

  Đốt Z => 3CO2 + 4H2

  => Rượu no, có số C là   \(\frac{3}{{4 - 3}}\) = 3

  => Z là CH3-CH2-CH2-OH

  => X có thể là:

  Xét 4 đáp án => B thỏa mãn

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19279

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON