YOMEDIA
NONE

Bài tập 3.3 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 3.3 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1

Rút gon các biểu thức:

a) P = (5x − 1) + 2(1 − 5x)(4 + 5x) + (5x+4)2

b) Q = (x-y)3 + (y+x)3 + (y-x)3 – 3xy(x + y)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. P = (5x − 1) + 2(1 − 5x)(4 + 5x) + (5x + 4)2

      = 5x – 1 + 8 + 10x – 40x – 50x2 + 25x2 + 40x + 16

      = -25x2 + 15x + 23

b. Q = (x-y)3 + (y+x)3 + (y-x)3 – 3xy(x + y)

      = x3 - 3x2y + 3y2x - y3 + x3 + 3x2y + 3y2x + y3 + y3 - 3x2y + 3y2x - x3- 3x2y - 3y2x

      = x3 + y3

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.3 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF