MOBILEAPP

Tính a+b+c biết a^2+b^2+c^2+14=2a+4b+6c

bởi hà trang 25/04/2019

biết

\(a^2+b^2+c^2+14=2a+4b+6c\)

vậy a+b+c=?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(a^2+b^2+c^2+14-2a-4b-6c=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(a-1\right)^2+\left(b-2\right)^2+\left(c-3\right)^2=0\)

  \(\left(a-1\right)^2\ge0;\left(b-2\right)^2\ge0;\left(c-3\right)^2\ge0\)nên

  \(\left\{{}\begin{matrix}a-1=0\\b-2=0\\c-3=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=1\\b=2\\c=3\end{matrix}\right.\)

  bởi Trần Mỹ Hảo 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA