YOMEDIA

Bài 53 trang 13 sách bài tập toán 8 tập 2

bởi Spider man 26/04/2019
Bài 53 (Sách bài tập - trang 13)

Làm tính nhân :

a) \(3x\left(x^2-7x+9\right)\)

b) \(\dfrac{2}{5}xy\left(x^2y-5x+10y\right)\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)\(3x\left(x^2-7x+9\right)\)

  \(=3x.x^2-3x.7x+3x.9\)

  \(=3x^3-21x^2+27x\)

  b)\(\dfrac{2}{5}xy\left(x^2y-5x+10y\right)\)

  \(=\dfrac{2}{5}xy.x^2y-\dfrac{2}{5}xy.5x+\dfrac{2}{5}xy.10y\)

  \(=\dfrac{2}{5}x^3y^2-2x^2y+4xy^2\)

  bởi Phạm Phượng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA