Chứng minh 100^2+103^2+105^2+94^2=101^2+98^2+96^2+107^2

bởi thuy linh 24/09/2018

Chứng minh các hằng đẳng thức:

a, \(\left(2+1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)=2^{32}-1\)

b,\(100^2+103^2+105^2+94^2=101^2+98^2+96^2+107^2\)

giúp mk khocroi

Câu trả lời (1)

 • b) 1002 + 1032 + 1052 + 942 = 1012 + 982 + 962 + 1072

  <=> \(\left(100^2-98^2\right)+\left(103^2-101^2\right)+\left(105^2-107^2\right)+\left(94^2-96^2\right)\) = 0

  <=> \(\left(100-98\right)\left(100+98\right)+\left(103-101\right)\left(103+101\right)\)+ (105 -107)(105+107) + (94 - 96)(96 + 94) = 0

  <=> \(2.198+2.204-2.212-2.190\) = 0

  <=> \(2\left(198+204-212-190\right)=0\)

  <=> \(\left(198-190\right)+\left(204-212\right)=0\)

  <=> \(-8+8=0\) (luôn đúng) => đpcm

  P/s: đây ko phải bài lớp 10 đâu!

  bởi Nguyễn Vân Anh 24/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan