YOMEDIA

Chứng minh 100^2+103^2+105^2+94^2=101^2+98^2+96^2+107^2

Chứng minh các hằng đẳng thức:

a, \(\left(2+1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)=2^{32}-1\)

b,\(100^2+103^2+105^2+94^2=101^2+98^2+96^2+107^2\)

giúp mk khocroi

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • b) 1002 + 1032 + 1052 + 942 = 1012 + 982 + 962 + 1072

  <=> \(\left(100^2-98^2\right)+\left(103^2-101^2\right)+\left(105^2-107^2\right)+\left(94^2-96^2\right)\) = 0

  <=> \(\left(100-98\right)\left(100+98\right)+\left(103-101\right)\left(103+101\right)\)+ (105 -107)(105+107) + (94 - 96)(96 + 94) = 0

  <=> \(2.198+2.204-2.212-2.190\) = 0

  <=> \(2\left(198+204-212-190\right)=0\)

  <=> \(\left(198-190\right)+\left(204-212\right)=0\)

  <=> \(-8+8=0\) (luôn đúng) => đpcm

  P/s: đây ko phải bài lớp 10 đâu!

    bởi Nguyễn Vân Anh 24/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA