Tính diện tích hình tam giác cân tại A biết AB=2cm và góc  =135

bởi Chai Chai 29/04/2019

Diện tích hình tam giác cân tại A biết AB=2cm và góc  =135

Câu trả lời (1)

 • Bài này áp dụng cos vô luôn, tính violympic mà, cốt nhanh............

  Gọi AB là a, BC là c, AC là b. Mà tam giác ABC cân tại A nên a=b=2cm

  Ta có: \(c^2=a^2+b^2+c^2-2abcos\left(135\right)\)

  \(\Rightarrow c^2=8+4\sqrt{2}\)

  \(\Rightarrow c=3,69551813\)

  Kẽ đường cao AH, mà đường cao cũng chính là đường trung tuyến( vì ABC là tam giác cân) nên HB=HC= 1,847759065

  Ta có: \(AH^2=AB^2-HC^2\)

  \(AH^2=2^2-\left(1,847759065\right)^2\)

  \(AH^2=0,5857864414\)

  \(\Rightarrow AH=\)\(0,7653668672\)

  \(S_{ABC}=\dfrac{AH.BC}{2}=\dfrac{0,7653668672.3,69551813}{2}=\sqrt{2}\left(cm^2\right)\)

  Ghi ra thì dài nhưng làm với máy tính thì chưa đầy 1'

  bởi bachhai ngoc 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan