YOMEDIA

Bài 55 trang 14 sách bài tập toán 8 tập 2

bởi May May 26/04/2019
Bài 55 (Sách bài tập - trang 14)

Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau :

a) \(1,6^2+4.0,8.3,4+3,4^3\)

b) \(3^4.5^4-\left(15^2+1\right)\left(15^2-1\right)\)

c) \(x^2-12x^3+12x^2-12x+111\) tại \(x=11\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) 1,62 + 4 . 0,8 . 3,4 + 3,42 = 1,62 + 2 . 1,6 . 3,4 + 3,42

  = (1,6 + 3,4 )2 = 52 = 25

  b) 34 .54 - (152 + 1)(152 - 1) = 34.54 - ( 154 - 1)

  = 34.54 - 34.54 + 1

  = 1

  c) Do x= 11 \(\Rightarrow\) 12 = x + 1

  Thay 12 = x+1 vào biểu thức, ta có :

  x4 - (x+1)x3 + (x+1)x2 - (x+1)x + 111

  = x4 - x4 - x3 + x3 +x2 -x2 - x+ 111

  = - x + 111 = -11 + 111 = 100 ( do x = 11)

  Vậy ................................

  _______________JK ~ Liên Quân Group ______________

  bởi Nguyễn Thị Bình 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>