AMBIENT

Tính GTBT M= 1^2-2^2+3^2-4^2+.......-2016^2+2017^2

bởi Việt Long 31/05/2019

tính giá trị biểu thức

M= \(1^2-2^2+3^2-4^2+.......-2016^2+2017^2\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • C1 : Nếu bạn học casio thì dùng như sau: dùng xích ma nhập \(\left(-1\right)^{x+1}.x^2\) rồi cho x chạy từ 1 đến 2017

  Cách 2:

  \(M=1^2-2^2+3^2-4^2+.....-2016^2+2017^2\)

  \(M=\left(3^2-2^2\right)+\left(5^2-4^2\right)+...+\left(2017^2-2016^2\right)+1^2\)

  \(M=\left(3-2\right)\left(3+2\right)+\left(5-4\right)\left(5+4\right)+...+\left(2017-2016\right)\left(2017+2016\right)+1\)

  \(M=1+5+9+...+4033=\left(\frac{4033+1}{2}\right).\left(\frac{4033-1}{4}+1\right)=2035153\)

  bởi Hồ Lê Ngọc Ngà 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA