ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.1 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 3.1 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1

Cho x2 + y2 = 26 và xy = 5, giá trị của (x-y)2 là:

A. 4

B. 16

C. 21

D. 36

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1