ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.2 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 3.2 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1

Kết quả của tích (a2 + 2a + 4)(a − 2) là:

A. (a+2)3

B. (a-2)3

C. a3 + 8

D. a3 − 8

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D. a3 − 8

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.2 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1