YOMEDIA
NONE

Bài tập 3.4 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 3.4 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1

Rút gọn biểu thức:

P = 12.(52 + 1)(54 + 1)(58 + 1)(516 + 1)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

P = 12.(52 + 1)(54 + 1)(58 + 1)(516 + 1)

      = 12.(52 + 1)( 52 – 1)( 54 + 1)( 54 + 1)( 58 + 1)(516 + 1)

      = 12.(54 - 1)( 54 + 1)( 58 + 1)(516 + 1)

      = 12.( 58 - 1)( 58 + 1)(516 + 1)

      = 12.(516 - 1)(516 + 1) = 1/2 (532 - 1)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.4 trang 8 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF