Thu gọn biểu thức A = x^2 - 49 / -x^2 - 7x

bởi Choco Choco 31/05/2019

Cho biểu thức :

A = x2 - 49 / -x2 - 7x

a) Thu gọn biểu thức A

b) Tính giá trị biểu thức A với x = 1

Câu trả lời (1)

  • \(A=\frac{x^2-49}{-x^2-7x}=\frac{\left(x-7\right)\left(x+7\right)}{-x\left(x+7\right)}=\frac{-x+7}{x}\)

    Thay x = 1 vào giá trị biểu thức A ta có :

    \(\frac{-1+7}{1}=6\)

    bởi Phạm Hông 31/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan