YOMEDIA

Tính GTLN của biểu thức 12x+9-9x^2

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 26/04/2019

Giúpmk cái dạng này với:

GTLN của \(12x+9-9x^2\) ?????

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Mình hướng dẫn luôn.Tìm giá trị lớn nhất bạn hãy đưa phương trình về dạng \(A-B^2\le A\) Trong trường hợp này: \(-9x^2+12x+9=-9x^2+12x-4+13=13-\left(3x-2\right)^2\le13\) Dấu "=" xảy ra khi \(3x-2=0\Leftrightarrow x=\frac{2}{3}\)

    bởi Huyền Tôn Nữ Chi Lan 26/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>