Tính GTBT A=1/1+a+1/1+b+a/1+c

bởi thu thủy 31/05/2019

Cho x, y , z là các số khác không , và x+y+z khác 0 x=by+cz ; y=ax+cz ; z=ax+by

Tính giá trị biểu thức A= \(\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}\)

Câu trả lời (1)

 • Với a, b, c khác -1 thì x + y + z khác 0.
  Từ đề bài ta có: y + z = ax + cz + ax + by
  <=> 2ax = y + z - x
  --> a = (y + z - x)/(2x) --> a + 1 = (x + y + z)/(2x)
  --> 1/(1 + a) = 2x/(x + y + z)
  tương tự: 1/(1 + b) = 2y/(x + y + z)
  1/(1 + c) = 2z/(x + y + z)
  --> 1/(1 + a) + 1/(1 + b) + 1/(1 + c) = (2x + 2y + 2z)/(x + y + z) = 2

  vậy giá trị của biểu thức A= 2

  bởi Phuong Hong 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan