ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 158 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 158 tr 25 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Gọi a = 2.3.4.5. .. .101. có phải 100 số tự nhiên liên tiếp sau đều là hợp số không?

A + 2; a + 3; a + 4; ...; a + 101

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì a = 2.3.4.5. ... .101 nên a chia hết cho các số từ 2 đến 101

100 số tự nhiên liên tiếp a + 2; a + 3;...; a + 101 đều là hợp số vì:

a + 2 ⋮ 2

a + 3 ⋮ 3

....

a + 101 ⋮ 101

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 158 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1